zasady i warunki

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

PDF Download

Ogólne warunki handlowe (AGB) dla zamówień za pośrednictwem www.blackyellow.ch

Poniżej przedstawiamy nasze ogólne warunki handlowe, które stanowią podstawę do przetwarzania i obsługi Państwa zakupów. Oferujemy Państwu zakup artykułów Black & Yellow oraz artykułów partnerów Black & Yellow na stronie https://www.blackyellow.ch.

Artykuły Black & Yellow - to wszystkie artykuły, które oferujemy Państwu na stronie www.blackyellow.ch, o ile nie zaznaczymy, że jest to artykuł partnerski Black & Yellow.

Black & Yellow - Partner - Artykuły to artykuły, które oferujemy Państwu na www.blackyellow.ch i oznaczamy odnośnikiem jako artykuły partnerskie.

1. ZAWARCIE UMOWY I DOSTAWA TOWARÓW

1.1 Zawieramy umowy poprzez www.blackyellow.ch wyłącznie w języku niemieckim i francuskim. Przy zamawianiu artykułów Black & Yellow Twoim partnerem umownym jest firma SSM Swiss Sports Management GmbH, Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon, przy zamawianiu artykułów Black & Yellow - Partnerem jest dodatkowo odpowiedni Partner Black & Yellow, o którego tożsamości informujemy Cię indywidualnie na stronie szczegółowej danego produktu.

1.2 Klikając na przycisk "kup teraz" składasz wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się w koszyku. Potwierdzimy otrzymanie zamówienia natychmiast po jego wysłaniu e-mailem. Wiążąca umowa zostaje zawarta po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Należy pamiętać, że w przypadku przedpłaty (rezerwacji) zamówiony towar zostanie dostarczony niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zapłaty pełnej ceny zakupu oraz ewentualnych kosztów wysyłki. Dlatego prosimy o dokonanie przelewu ceny zakupu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

1.3 Wyrażają Państwo zgodę na cesję roszczeń Sprzedawcy o zapłatę ceny zakupu na rzecz osób trzecich, w szczególności na rzecz MF Group, jak również na rzecz AVV Factoring.

1.4 Należy pamiętać, że wyjątkowo nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia zamówionego towaru, jeśli towar został zamówiony z naszej strony w sposób prawidłowy, ale nie został dostarczony prawidłowo lub na czas. Warunkiem jest to, że nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności towaru i że niezwłocznie poinformowaliśmy Państwa o tym fakcie. W przypadku późniejszej niedostępności towaru niezwłocznie zwrócimy Państwu już dokonane płatności.

1.5 Nie ponosimy ryzyka związanego z koniecznością pozyskania zamówionych towarów (ryzyko zakupowe). Dotyczy to również zamówień na towary, które są opisane tylko pod względem rodzaju i właściwości (towary rodzajowe). Jesteśmy zobowiązani do dostarczania wyłącznie towarów z naszego magazynu oraz towarów zamówionych przez nas u naszych dostawców. W przypadku zamówień na artykuły partnerów Black & Yellow, nasz stan magazynowy obejmuje również stan magazynowy partnerów Black & Yellow. Realizujemy zamówienia na terenie Szwajcarii. Jeśli dni robocze są wskazane jako terminy, rozumiemy przez to wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6 Jeśli zdecydujesz się na kompensację śladu węglowego swojego zamówienia na stronie przeglądu zamówienia, jest to część umowy dotyczącej Twojego zamówienia. O wysokości wpłaty zostaniesz poinformowany przed zawarciem umowy na stronie przeglądu zamówienia.

2. CENY, KOSZTY WYSYŁKI I EKSPRESOWA DOSTAWA

2.1 Obowiązują ceny podane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami ostatecznymi, tzn. zawierają obowiązujący w danym momencie ustawowy podatek od wartości dodanej.

2.2 Koszty wysyłki różnią się w zależności od wielkości i szybkości dostawy.

3 W przypadku niektórych zamówień oferujemy dostawę następnego dnia wieczorem. Czy ta opcja jest oferowana dla danego zamówienia i jakie koszty są z tym związane, można zobaczyć w procesie zamawiania. Jeśli podany czas dostawy zostanie przekroczony, to oczywiście zostaną Państwu zwrócone koszty dostawy.

2.4 W przypadku wysyłki szczególnie nieporęcznych, ciężkich lub wartościowych przedmiotów mogą obowiązywać inne koszty wysyłki, które zostaną określone indywidualnie dla każdego produktu na stronie szczegółów produktu oraz na stronie zamówienia podczas sprzedaży.

3) PŁATNOŚĆ

3.1 Zasadniczo oferujemy metody płatności: przedpłata, karta kredytowa, faktura i Paypal. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do nieoferowania niektórych metod płatności oraz do odesłania do innych metod płatności. Prosimy pamiętać, że akceptujemy płatności tylko z kont w Szwajcarii i na terenie Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty związane z transakcją pieniężną ponosi użytkownik.

3.2 W przypadku zakupu za pomocą karty kredytowej, rachunek Twojej karty kredytowej zostanie obciążony w momencie wysłania przez nas zamówienia.

3.3 W przypadku zakupu na rachunek, cena zakupu staje się wymagalna w dniu otrzymania dostawy przez klienta. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wymagalności, klient popada w zwłokę. W tym przypadku SSM Swis Sports Management GmbH zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami upomnienia oprócz kwoty faktury. O ile za pierwsze upomnienie nie są pobierane żadne opłaty, o tyle za drugie upomnienie opłata wynosi 10,00 CHF, a za trzecie 14,00 CHF. Nieuregulowana kwota faktury (wraz z odsetkami za zwłokę i opłatami za upomnienie) może zostać przekazana lub sprzedana w celu ściągnięcia należności. Oprócz zapłaty kwoty faktury klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów powstałych w wyniku opóźnienia w zapłacie.

3.4 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, not kredytowych i monitów w formie elektronicznej lub papierowej.

4) BONY NA KAMPANIĘ I ICH REALIZACJA

4.1 Bony promocyjne to bony, których nie można kupić, ale które emitujemy w ramach kampanii promocyjnych o określonym okresie ważności.

4.2 Bony promocyjne mogą być zrealizowane tylko w określonym czasie i tylko raz w ramach procesu zamówienia. Produkty poszczególnych marek mogą być wyłączone z promocji bonowej. Bony promocyjne nie mogą być wykorzystane na zakup bonów upominkowych. Należy pamiętać, że bony promocyjne mogą podlegać minimalnej wartości zamówienia.

4.3 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Różnica do wyższej wartości towaru może być wyrównana za pomocą oferowanych opcji płatności. Wartość bonu promocyjnego nie jest wypłacana w gotówce, ani nie jest oprocentowana. Bon promocyjny nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu towaru w całości lub w części.

4.4 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze dopisanie do rachunku nie jest możliwe. Voucher promocyjny nie może być przekazywany osobom trzecim. Nie można łączyć ze sobą kilku kuponów promocyjnych, chyba że uzgodniliśmy inaczej.

4.5 Jeśli podczas dokonywania zakupu wykorzystałeś kupon promocyjny, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię pierwotną ceną towarów, które zatrzymujesz, jeśli - w wyniku Twojego anulowania - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej odpowiedniej wartości kuponu promocyjnego.

5) BONY PODARUNKOWE I ICH REALIZACJA

5.1 Bony upominkowe są bonami, które można nabyć. Mogą one zostać zrealizowane wyłącznie na zakup artykułów Black & Yellow i artykułów partnerskich Black & Yellow, ale nie na zakup innych bonów upominkowych. Jeśli saldo bonu upominkowego nie jest wystarczające do zrealizowania zamówienia, różnicę można uzupełnić za pomocą oferowanych opcji płatności.

5.2 Bony upominkowe i kredyty mogą być zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Saldo bonu podarunkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane. Aby zrealizować bony podarunkowe na swoim koncie klienta lub sprawdzić saldo, odwiedź stronę "Moje bony i saldo" na www.blackyellow.ch.

6. PRAWO ZWROTU W PRZYPADKU ARTYKUŁÓW CZARNO-ŻÓŁTYCH

Przy wszystkich zakupach artykułów Black & Yellow na www.blackyellow.ch SSM Swiss Sports Management GmbH udziela dobrowolnego prawa do zwrotu towaru na okres 30 dni od otrzymania towaru. Po upływie tego terminu mogą Państwo odstąpić od umowy poprzez odesłanie towaru do nas w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (termin rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru). Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu. Warunkiem skorzystania z prawa do zwrotu jest jednak to, że towar był noszony tylko do przymierzenia, tak jak w sklepie, oraz że zwracany towar jest kompletny i nieuszkodzony. Ponadto prosimy, abyś zwrócił nam towar w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi oraz - jeśli to możliwe - z nieuszkodzoną plombą (np. w przypadku kosmetyków). Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, zwrot towaru może zostać odrzucony. Dotyczy to w szczególności kosmetyków i innych towarów, które ze względów higienicznych mogą być zwracane tylko w stanie nieużywanym i z nieuszkodzoną plombą. Prawo do zwrotu nie dotyczy zakupu bonów upominkowych, o ile zostały one już wpłacone na konto użytkownika, oraz nie dotyczy umów o dostawę towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu (np. otwarte produkty kosmetyczne, ze względów higienicznych). Towary prosimy przesyłać na adres: SSM Swiss Sports Management GmbH, Pumpwerkstrasse 23, 8105 Regensdorf.

Należy pamiętać, że 30-dniowa polityka zwrotu nie dotyczy kwoty kompensacji emisji dwutlenku węgla, jeśli zdecydowałeś się na kompensację emisji dwutlenku węgla dla swojego zamówienia. Państwa ustawowe prawo do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

7. PRAWO POWROTU DLA ŻÓŁTO-CZARNYCH - PARTNER - ARTYKUŁY

7.1 W przypadku wszystkich zakupów artykułów partnerskich Black & Yellow na www.blackyellow.ch, Black & Yellow i partnerzy Black & Yellow udzielają Państwu dobrowolnego prawa do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Po upływie tego terminu mogą Państwo odstąpić od umowy poprzez zwrot towaru do odpowiedniego partnera Black & Yellow w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (termin rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru). Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu. Warunkiem skorzystania z prawa do zwrotu jest jednak to, że towar był noszony tylko do przymierzenia, tak jak w sklepie, oraz że zwracany towar jest kompletny i nieuszkodzony. Ponadto prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi oraz - o ile istnieje - z nieuszkodzonym zamknięciem (np. w przypadku kosmetyków). Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, zwrot towaru może zostać odrzucony. Dotyczy to w szczególności kosmetyków i innych towarów, które ze względów higienicznych mogą być zwracane tylko w stanie nieużywanym i z nieuszkodzoną plombą. Prawo do zwrotu nie dotyczy zakupu bonów upominkowych, o ile zostały one już wpłacone na konto użytkownika, oraz nie dotyczy umów o dostawę towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu (np. otwarte produkty kosmetyczne, ze względów higienicznych).

7.2 Jeśli chcą Państwo skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, prosimy o odesłanie towaru do odpowiedniego partnera Black & Yellow. W pozostałych przypadkach dane kontaktowe danego partnera Black & Yellow znajdują się na stronie danego artykułu; ponadto dane kontaktowe znajdą Państwo w polityce anulowania, którą wyślemy Państwu wraz z potwierdzeniem zamówienia w formie załącznika PDF.

7.3 Należy pamiętać, że 30-dniowe prawo zwrotu nie ma zastosowania do kwoty kompensacji emisji dwutlenku węgla, jeśli wybrałeś kompensację emisji dwutlenku węgla dla swojego zamówienia. Państwa ustawowe prawo do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

8) SPŁATY

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na podstawie faktury i przedpłaty na konto wskazane przez Ciebie do zwrotu pieniędzy. Jeśli zapłaciłeś za pomocą Paypal lub karty kredytowej, zwrot zostanie dokonany na powiązane konto Paypal lub karty kredytowej. Jeśli przy zakupie użyłeś bonu upominkowego, przekażemy odpowiednią kwotę na Twoje konto bonu upominkowego.

9. OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami pomocy lub do kontaktu z nami.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA WADY I DALSZE INFORMACJE

10.1 Obowiązuje ustawowa rękojmia za wady. Black & Yellow wyraźnie zastrzega sobie prawo do dostarczenia Kupującemu towaru zastępczego wolnego od wad w przypadku stwierdzonych i udowodnionych wad zakupionego towaru.

10.2 Z niniejszymi OWU można zapoznać się na stronie www.blackyellow.ch. Poza tym mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument za pomocą zwykłej funkcji Państwa programu internetowego (=browser: tam przeważnie "Plik" -> "Zapisz jako"). Dokument ten można również pobrać i zarchiwizować w formacie PDF. Do otwarcia pliku PDF potrzebny jest darmowy program Adobe Reader (na stronie www.adobe.de) lub porównywalne programy obsługujące format PDF.

10.2 Możesz również dodatkowo zarchiwizować OWH oraz dane Twojego zamówienia po prostu albo pobierając OWH i zapisując dane podsumowane na ostatniej stronie procesu zamówienia w sklepie internetowym za pomocą funkcji Twojej przeglądarki, albo poczekaj na automatyczne potwierdzenie zamówienia, które dodatkowo wyślemy Ci pocztą elektroniczną po zakończeniu zamówienia na podany przez Ciebie adres e-mail. Ten e-mail z potwierdzeniem zamówienia zawiera jeszcze raz dane dotyczące zamówienia oraz nasze warunki handlowe i może być łatwo wydrukowany lub zapisany w programie pocztowym.

10.2 Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym niniejsze postanowienia, są lub staną się nieważne w całości lub w części, lub jeżeli umowa zawiera nieprzewidzianą lukę, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne lub brakujące przepisy zastępuje się odpowiednimi przepisami ustawowymi.

11. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE JURYSDYKCJI

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

11.1 Prawo szwajcarskie ma zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych lub innych stosunków prawnych z nami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz inne porozumienia międzyrządowe nie mają zastosowania. W przypadku umów w celu, który nie może być przypisany do działalności zawodowej lub handlowej uprawnionego (umowy z konsumentami), niniejszy wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

11.2 W odniesieniu do konsumentów, miejscem jurysdykcji jest szwajcarskie miejsce zamieszkania konsumenta. W transakcjach handlowych z handlowcami, nasza siedziba jest uzgodniona jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych dotyczących niniejszych warunków i poszczególnych umów zawartych w ramach ich ważności, w tym działań na wekslach i czekach. W tym przypadku jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych w miejscu zamieszkania klienta.

TWOJA SSM Swiss Sports Management GmbH

SSM Swiss Sports Management GmbH Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon. Rada Dyrektorów: Erhan Kabatas, Aleks Jäckel